Zebranie Walne 2009

Kolejny już rok mieliśmy możliwość spotkania się w sympatycznym gronie członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w Karczmie pod Wielką Solą w Wieliczce. W przyjaznej atmosferze omówiliśmy sprawy związane z działalnością naszego Stowarzyszenia w roku 2008 i wymieniliśmy się poglądami na temat planów na rok bieżący. Po sprawnym zakończeniu części oficjalnej przeszliśmy do degustacji potraw serwowanych przez miłą obsługę Karczmy, której menu staje się już legendarne… Jak co roku nie obyło się bez fotograficznej sesji uczestników. Zapraszam do fotorelacji ze spotkania.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2008.

W roku 2008 Stowarzyszenie Darz Grzyb kontynuowało działalność integracyjną w środowisku grzybiarzy, poprzez organizację imprez plenerowych, wystaw i warsztatów mikologicznych. W czasie tych spotkań wiele uwagi poświęcano profilaktyce zatruć, szczególnie przez edukację w zakresie rozpoznawania grzybów śmiertelnie trujących.

Stowarzyszenie zorganizowało 2 wystawy grzybów i przeprowadziło 2 konkursy w zbieraniu grzybów. Zorganizowało 8 imprez integracyjnych (wspólnie z Internetowym Klubem Miłośników Grzybów), wzięło udział w międzynarodowych spotkaniach na Słowacji i na Węgrzech. Ponadto Stowarzyszenie przeprowadziło konkurs fotograficzny Grzyby naszą pasją.

W czasie imprez integracyjnych, jak rozpoczęcie sezonu, czy dni grzybiarza odbywały się degustacje marynat, dzielono się doświadczeniami i wiedzą. W zależności od pory roku organizowane były wspólne grzybobrania, wyprawy krajoznawcze, czy kulig.

Wszystkie wystawy grzybów organizowane przez Stowarzyszenie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający pojawiali się jeszcze w trakcie przygotowywania i tłumnie przybywali do momentu zamknięcia wystawy. Zadawali dużo pytań, chętnie słuchali o cechach rozpoznawczych grzybów, o grzybach trujących, jadalnych i niejadalnych; opowiadali też
o swoich doświadczeniach. W miejscach, gdzie nasza wystawa grzybów pojawiała się kolejny raz – zgłaszały się osoby, które odwiedziły nas w ubiegłym roku i z radością oczekiwały na kolejną, żeby zadać nam kolejne pytania, pokazać zdjęcia grzybów, przynieść znalezione przez siebie okazy.

Szczególnie ciekawie zapowiada się nawiązana jesienią współpraca ze Starym Domem Zdrojowym w Wysowej, organizatorem Święta Rydza. W założeniu jest to impreza coroczna, o niepowtarzalnym klimacie i dużych walorach poznawczych. Stowarzyszenie przeprowadziło wystawę z warsztatami mikologicznymi w czasie I Święta Rydza (X 2008). Działania Stowarzyszenia zostały wysoko ocenione przez organizatorów, co spowodowało zaproszenie do kolejnej edycji tego święta.

Stowarzyszenie jest organizatorem konkursu fotograficznego Grzyby naszą pasją. Zdjęcia wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu prezentowane w czasie wystaw budziły spore zainteresowanie publiczności. Obecnie trwa IV edycja tego konkursu. Zainteresowanie konkursem jest spore, do obecnej edycji nadesłano przeszło 400 prac. Od III edycji konkurs został rozszerzony do czterech kategorii. Jako nowa wprowadzona została kategoria Grzyby czerwonej listy. Wśród zdjęć nadesłanych jest wiele prac na bardzo wysokim poziomie. Rośnie też ilość zdjęć gatunków chronionych. Zdjęcia te będą wykorzystywane w celach edukacyjnych.

W roku 2008 Stowarzyszenie silnie zaakcentowało swoją obecność w Norwegii. Staraniem pani wiceprezes Marii Pszonki Stowarzyszenie nawiązało współpracę z redakcją miesięcznika Twoja Norwegia. Dzięki temu ukazało się już kilka artykułów związanych z grzybami i grzybiarstwem. Cykliczne ukazywanie się artykułów na łamach miesięcznika jest okazją do promocji Stowarzyszenia Darz Grzyb i Internetowego Klubu Miłośników Grzybów. Stowarzyszenie współpracuje też z Klubem Dyskusyjnym Polaków w Norwegii, z Centrum Szkoleniowym Polsk Kurs Senter (obie instytucje mają swoje siedziby w Oslo); zorganizowało wystawę grzybów z prelekcją i warsztatami mikologicznymi w Sant Olav Senter w lipcu 2008. Państwo Pszonkowie poświęcili też wiele wysiłku w celu zorganizowania I Polonijnej Wystawy Grzybów. Z przyczyn niezależnych wystawa nie doszła do skutku. Mamy nadzieję. że przedsięwzięcie to dojdzie do skutku w tym roku i zgodnie z założeniem będzie imprezą cykliczną.

Wśród innych działań Zarządu wymienić należy ponowne zaproszenie Prezesa przez TVP 2 do udziału w programie Pytanie na śniadanie, które było znakomitą okazją do publicznej prezentacji celów Klubu i Stowarzyszenia. Odzewem na udział w programie były liczne odwiedziny na portalu.

W ciągu ostatniego roku Zarząd kilkakrotnie regulował sprawy członkowskie. W ciągu 2008 roku w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło 5 nowych członków, liczy więc 29 osób (stan na 31 grudnia 2008). Mamy nadzieję, że w kolejnym roku działalności dołączą do nas kolejne aktywnie działające osoby.

 

Pełna lista działań Stowarzyszenia w roku 2008

 

Inauguracja sezonu i kulig w Podobinie (11-13 I 2008)
Walne Zebranie Członków, Wieliczka (8 III 2008)
III edycja konkursu Grzyby naszą pasją (II-III 2008)
Spotkanie z Miskolci Gombasz Egyesület – smardzówki, Miszkolc (4-6 IV 2008)
Wystawa prac konkursu Grzyby naszą pasją, Brezovica (2-4 V 2008)
Dzień grzybiarza, Folusz (20-22 VI 2008)
Udział w spotkaniu z Węgrami na Słowacji (Jablonca, Miskolci Gombasz Egyesület) (27-28 VI 2008)
Udział w spotkaniu na Węgrzech (Bozsva, Zempléni Gombász Egyesület, Miskolci Gombasz Egyesület, Debreceni Gombasz Egyesület, Kecskemeti Gombasz Egyesület) (4-6 VII 2008)
Udział w programie Pytanie na śniadanie (4 IX 2008)
Wystawa Grzybów w ramach Święta Grzybów, Węgliniec (13-14 IX 2008)
Spotkanie grzybiarzy ze Stowarzyszenia i nie tylko, Radawa (19-21 IX 2008)
Ogłoszenie wyników konkursu Zdjęcie lata (X 2008)
I Święto Rydza, Wysowa (11-12 X 2008)
Zakończenie sezonu, Folusz (24-26 X 2008)
ogłoszenie IV edycji konkursu Grzyby naszą pasją (XI 2008)
Zakończenie konkursu na ostatniego borowika (XII 2008)
Wigilijka z grzybami, Wieliczka (14 XII 2008)

Aktualne dane dotyczące składu zarządu >>> ZOBACZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *