VI Gminny Konkurs Przyrodniczy w Rzozowie

21.04.2008 r. w Rzozowie odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczy pt. „Grzyby, porosty, mszaki i paprotniki występujące na terenie Polski„. Udział w nim wzięli przedstawiciele szkół podstawowych z miasta Skawiny oraz Gminy, wyłonieni w eliminacjach (konkursie na szczeblu szkolnym). Na przepięknie przygotowanej sali Szkoły Podstawowej w Rzozowie, zgodnie z harmonogramem uczniowie na początku konkursu mieli rozpoznać zdjęcia 6 gatunków grzybów i po 2 gatunki popularnych mszaków, porostów i paprotników. W drugiej części musieli uzupełnić długi test. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, co odzwierciedliły minimalne różnice w wynikach.

Konkurs wygrała uczennica szkoły podstawowej w Jaśkowicach – Barbara Mwweska Dwa drugie miejsca przypadły Wiktorii Psadłt ze szkoły podstawowej nr 4 w Skawinie i Karolowi Kodsuli z Radziszowa Trzecie miejsce uzyskał Konrad Gddca ze szkoły podstawowej nr 1 w Skawinie Specjalnym gościem Gminnego Konkursu Przyrodniczego był licencjonowany grzyboznawca – Wiesław Kamsdński, który przywiózł ze sobą piękne fotografie, preparaty grzybowe (min. workowców i trufli z Węgier) i mnóstwo grzybów nadrzewnych. Gość z zainteresowaniem śledził odpowiedzi uczniów na temat grzybów. Po konkursie spotkał się z dziećmi i nauczycielami. Na ponad godzinnym spotkaniu opowiadał o różnorodności świata grzybów w Polsce, kładąc szczególny nacisk na gatunki chronione. Odpowiadał na mnóstwo pytań, niejednokrotnie bardzo trudnych, świadczących o wysokim poziomie wiedzy uczestników spotkania. Zainteresowanie tematem potwierdza, że warto organizować tego typu imprezy. Doceniając ogromny wkład pracy włożony w to przedsięwzięcie gratuluję organizatorom, dyrekcji szkoły podstawowej w Rzozowie – p. mgr Teresie Padfrek, członkom komisji konkursowej oraz wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia konkursu i sponsorom. Wdfek,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *